ÇEVREYİ NASIL
Yok EDİYORLAR ?

Şirketler tütün üretimi için az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde verimli tarım arazilerini kullanarak ucuza üretim yapıyorlar. Ancak kullandıkları toprakların verimliliğini azaltıyor ve çok fazla su kullanılmasına yol açıyor. Ayrıca sigara izmaritleri dünya üzerindeki tüm çöpün %30’unu oluşturuyor ve çevreyi kirletiyor.

Tütün ve tütün ürünlerinin üretimi dünya genelinde geniş çaplı çevresel yıkımlara sebep oluyor. Bu yıkım ormanların tütün üretimi için kesilip arazinin çoraklaşması ile başlıyor, sonrasında da birkaç mevsim tütün yetiştirilip topraklar çölleştirildikten sonra kaderine terk ediliyor.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde tütün üretimi aynı zamanda doğal ekosistemleri de bozuyor. Tütün yetiştirilme süreci, tarımda kimyasal maddelerin en çok dahil olduğu süreçlerden biridir. Ayrıca üretilen birçok ürününün aksine, tütünün toprağa herhangi yararlı mineral ya da vitamin katkısı olmamaktadır ve hasattan sonra kalan bitki gövdesi hayvancılık ve kümes hayvanları için hiçbir değere sahip değildir. Bu nedenle, diğer gıda bitkilerinin aksine tütün tarımı, hayvan besiciliğine katkı sağlamaz.

Dünya'da tütün tüketiminin hızla yayıldığı 1900'lü yılların son çeyreği ve 2000'li yılların başında tütün yapraklarına olan talep büyük hızla artmıştır. Bu sebeple özellikle düşük gelirli ülkelerdeki çiftçiler sigara şirketleri tarafından tütün ekmesi için cesaretlendirilmiş ve uzun dönemli zararları hesaplanmadan mevcut tarlalarda diğer bitkilerin yerine, ormanlık araziler ile temizlenmesi daha kolay olduğundan yakılarak, bu çiftliklere yer açılmıştır. Buna ek olarak da sigara şirketlerinin çiftçiler için aldıkları sağlık önlemleri yeterli olmadığından çiftçiler ve çocukları hayatlarını tehlikeye atan hastalıklarla yüzleşmektedirler.

Susuzluk

Dünya genelinde 32 bin metre kareden fazla alan tütün çiflikleri için kullanılmaktadır. Bu çifliklerde 22 milyar tondan fazla su tüketilmektedir. Bu rakam 50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen birinin, yaşamı boyunca 1.4 milyon litre su kaybından sorumlu olacağını göstermektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Sigara sularımızı azaltıyor haberi.

Çöplük

Sigara izmaritleri en sık görülen çöp çeşidi. Her yıl 4.5 trilyon sigara izmaritinin çevreye atıldığı tahmin edilmektedir.

Slaughter E, et al. Tobacco Control. 2011;20(Suppl 1):i25-i29..

Sahil

Sigara atıklarının dünya üzerindeki tüm çöpün sayı olarak %30'unu oluşturduğu bilinmektedir. Aynı zamanda sigara izmaritleri okyanuslardan toplanan atıkların da büyük kısmını oluşturmaktadır.

Slaughter E, et al. Tobacco Control. 2011;20(Suppl 1):i25-i29. Gökyüzü.

Balık

Sigara izmaritlerinin kirlettiği sular deniz hayatı için de çok zararlı. Sızıntı suları, deniz hayatı için kullanılmış filtrelerden bile daha ölümcül.. Tabi aynı zamanda kullanılmamış filtrelerin bile balıklar için toksik olduğunu da ekleyelim.

Slaughter E, et al. Tobacco Control. 2011;20(Suppl 1):i25-i29.

Gökyüzü

Dünya genelinde sigara tüketimi, havaya yılda yaklaşık 2,6 milyar kilogram karbondioksit, 5,2 milyar kilogram da metan gazı salınmasına neden olmaktadır.


T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Sigara sularımızı azaltıyor haberi

Yangın

Sigara kaynaklı çıkan yangınlar ülke ekonomisine de ciddi zararlar vermektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 2018 yılı istatistiklerinde, sigaradan çıkan yangınlar %36,1'lik oranla ilk sırada yer almaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: Sigara sularımızı azaltıyor haberi

Ekosistem

Düşük gelirli ülkelerdeki çiftçiler sigara şirketleri tarafından tütün ekmesi için cesaretlendirilmiş ve uzun dönemli zararları hesaplanmadan mevcut tarlalarda diğer bitkilerin yerine, ormanlık araziler ile temizlenmesi daha kolay olduğundan yakılarak, bu çiftliklere yer açılmıştır. Ek olarak sigara şirketlerinin güvenlik önlemleri yeterli olmadığından çiftçiler ve çocukları bu sebeple hayatlarını tehlikeye atan hastalıklarla yüzleşmektedirler.

Action on smoking on Health. Fact Sheets. http://ash.org.uk/category/information-and-resources/fact-sheets/ (Erişim tarihi: 18.07.2019).

Toprak

Düşük ve orta gelirli ülkelerde tütün üretimi aynı zamanda doğal ekosistemleri de bozuyor. Üretilen birçok ürününün aksine, tütün toprağa herhangi yararlı mineral ya da vitamin vermemektedir ve hasattan sonra kalan bitki gövdesi hayvancılık ve kümes hayvanları için hiçbir değere sahip değildir. Bu nedenle, diğer gıda bitkilerinin aksine tütün tarımı, hayvan besiciliğine katkı sağlamaz.

Action on smoking on Health. Fact Sheets. http://ash.org.uk/category/information-and-resources/fact-sheets/ (Erişim tarihi: 18.07.2019)

Kedi

Sigara dumanına maruz kalan evcil hayvanlarda kanser gelişme riski belirgin olarak yükselmektedir.

Sciencedaily Daily Science News. Secondhand Smoke Is A Health Threat To Pets https://www.sciencedaily.com/releases/2007/08/070831123420.htm (Erişim Tarihi: 18.07.2019)