TÜRKİYE Neden
Hedefte ?

Türkiye; heyecanlı, yeniliklere açık, genç bir nüfusa sahip. Dünyanın hızla yaşlanan ve sigara karşıtı bilinci daha oturmuş, ülkelerin yanında, gelişmekte olan ülke statüsündeki Türkiye, endüstrinin çok uluslu devlerinin ölümü pazarlayacağı bulunmaz bir alan…

Türkiye’nin görece genç ve 80 milyonu aşkın bir nüfusu var. Bu, gücünü sürdürmek için sürekli yeni hayatları sömürmeye ihtiyacı olan tütün şirketleri için cezbedici bir kaynak.1 Maalesef, Türkiye’de erkeklerin %44’ü, kadınların ise %19’u tütün ürünü kullanıyor. Yani, yaklaşık her 3 yetişkinden biri anlamına gelen 20 milyonu avuçlarının içinde tutuyorlar. Bu devasa nüfusun yaklaşık %95’i de tütünü her gün düzenli olarak tüketerek2, kendi sağlıklarını sigara şirketlerinin artan kazançları uğruna harcıyor.

Politikalar doğru uygulanırsa…

Aslında, politikaların doğru uygulanmasıyla sigara ile mücadele de başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Türkiye, DSÖ tarafından dünya çapında her gün daha fazla insanın hayatını tehdit eden sigara salgınını önlemek için altı ana başlıkta toplanan MPOWER stratejilerini uygulamada tüm dünyadaki en yüksek başarı düzeyine ulaşan ülkedir. Strateji kapsamında yer alan; “Tütün kullanımını ve koruyucu uygulamaları izle”, “Toplumu tütün dumanından koru”, “Sigarayı bırakmaya yardım et”, “Tütünün zararları konusunda uyar”, “Tütün reklam ve tanıtımını yasaklamayı destekle”, “Tütün verilerini artır” gibi caydırıcı adımların her biri titizlikle hayata geçirilmiştir. Bu sayede de, 2008 yılından 2012’ye gelindiğinde tütün kullanımında 4 yıl içinde %13,4 azalma görülmüş ve sigara içen kişi sayısının 1,2 milyon azaldığı gözlenmiştir.3 Yani 4 yılda 1,2 milyon insan yeniden hayata dönmüştür.

Aynı kanser gibi, sigara endüstrisi de kolay pes etmez!

Aslında, politikaların doğru uygulanmasıyla sigara ile mücadele de başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Türkiye, DSÖ tarafından dünya çapında her gün daha fazla insanın hayatını tehdit eden sigara salgınını önlemek için altı ana başlıkta toplanan MPOWER stratejilerini uygulamada tüm dünyadaki en yüksek başarı düzeyine ulaşan ülkedir. Strateji kapsamında yer alan; “Tütün kullanımını ve koruyucu uygulamaları izle”, “Toplumu tütün dumanından koru”, “Sigarayı bırakmaya yardım et”, “Tütünün zararları konusunda uyar”, “Tütün reklam ve tanıtımını yasaklamayı destekle”, “Tütün verilerini artır” gibi caydırıcı adımların her biri titizlikle hayata geçirilmiştir. Bu sayede de, 2008 yılından 2012’ye gelindiğinde tütün kullanımında 4 yıl içinde %13,4 azalma görülmüş ve sigara içen kişi sayısının 1,2 milyon azaldığı gözlenmiştir.3 Yani 4 yılda 1,2 milyon insan yeniden hayata dönmüştür.

Kendi mezarımızı kazıp bir de sigara şirketlerine bedel ödüyoruz!

Bu rakamlar sigara tüketimi oranlarına da yansımıştır. Türkiye’de 2015 yılında 105 milyar olan sigara tüketimi5, 2018 yılında kişi başına 1400 adet olacak şekilde toplamda yılda 118,5 milyar adet düzeyine ulaşmıştır.4 Bu durum, pasif içiciler de hesaba katıldığında, tüm toplumumuzun yalnızca 3 yıl içinde 13,5 milyar adet daha fazla sigara dumanı soluması demektir.

OECD ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’de sigara içen kişi başına düşen ortalama sigara tüketimi 17.3 ile Yunanistan’ın ardından ikinci sıradadır. Türkiye’de 1 yıl içinde sigaraya harcadığımız paranın ise kişi başına yaklaşık 3,250 TL’dir. Ülkemizdeki kullanıcı sayısının 19,2 milyon olduğu da düşünülürse, her yıl cebimizden 62 milyar TL çok uluslu sigara şirketlerinin cebine girmektedir.2

Sattıkları şeyi adını kültür koyabilirler, yaşam tarzı koyabilirler, yeni bir lezzet koyabilirler…

“Nargile”, endüstrinin yeni bağımlılar yaratmak amacıyla kullandığı farklı ve cezbedici tütün, tütün kullanım formlarına iyi bir örnek. Genç nüfusta, sigara gibi klasik tütün ürünlerinin kullanımı düşme eğilimindedir. Ancak, başta nargile kullanımı olmak üzere, tütün kullanımına ilgi hala azımsanmayacak düzeydedir.

Küresel Gençlik Tütün Araştırması, 4 erkekten biri ile 8 kadından biri (erkek çocuklarda %23,2, kız çocuklarda %12,1) olmak üzere her 5 öğrenciden yaklaşık 1’inin halen tütün ürünü kullandığını göstermiştir. Henüz 13-15 yaş arasındaki öğrencilerin sigara kullanma durumunu gösteren bu araştırmada, sigara içen her 4 öğrenciden 3’ünün 18 yaşını doldurmadığı halde market, bakkal vb. yerlerden rahatlıkla sigara satın alabildiği belirlenmiştir.8 Bu durum böyle ilerlemeye devam ederse, OECD ülkeleri arasındaki kişi başı günlük tüketilen sigara adeti sıralamasında şu an bulunduğumuz ikinci sıradan ne yazık ki zirveye çıkmamız işten bile değil. Suçlu açık, suç yeri belli, suç aleti farklı şekilleriyle gözümüzün önünde. Ülkenin sağlığı için gerekense mücadelemizi doğru hedefe odaklamak.

Referanslar:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1106, Kuban Matbaacılık, 2018, ISBN: 978-975-590-697-3.

2. Global Adult Tobacco Survey: Fact Sheet Turkey 2016. https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/DownloadAttachment.aspx?ID=3452 (son erişim tarihi: 25.11.2019)

3. Asma S, Mackay J, Song SY, Zhao L, Morton J, Palipudi KM, et al. The GATS Atlas. 2015. CDC Foundation, Atlanta, GA

4. Türk Toraks Derneği (TTD) 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü Basın Açıklaması https://www.toraks.org.tr/subNews.aspx?sub=189¬ice=5296 (son erişim tarihi: 25.11.2019)

5. Tütün Endüstrisi Araştırma Raporu, Force & Brothers Management and Consultancy, Co. (24.04.2019)

6. OECD Health Statistics 2019, https://www.oecd.org/health/health-data.htm (son erişim tarihi: 25.11.2019)

7. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Raporu. TTD’nin Tütün Kontrolü Alanında Sağlık Komisyonundan Beklentileri. https://www.toraks.org.tr/subNews.aspx?sub=189¬ice=5477 (son erişim tarihi: 25.11.2019)

8. T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Küresel Gençlik Tütün Araştırması, KGTA-2017.